Przejdź do treści

Naruszenia dóbr osobistych jakim jest zdrowie rozumiane jako prawo do wypoczynku i niezakłóconej możliwości korzystania ze swej nieruchomości.

  • przez


Zamieszkiwanie w niedalekiej odległości od miejsca, w którym trwa budowa drogi krajowej, ekspresowej, autostrady, gdzie pracuje ciężki sprzęt jest dla osób mieszkających w pobliży uciążliwe i ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Obcowanie w notorycznym hałasie, kurzu, ma wpływ na zdrowie fizyczne, niejednokrotnie również na zdrowie psychiczne osób zamieszkującym w bezpośrednim sąsiedztwie. Zdrowie, będące jednym z fundamentalnych dóbr osobistych, naruszane jest każdego dnia.

W orzecznictwie wskazuje się, iż w procedurze związanej z realizacją inwestycji drogowej wymagane jest poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich i zamieszczenie ewentualnych wymagań w tym zakresie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie bez znaczenia jest       i to, że ocena na etapie wstępnym dokonywana jest na podstawie prognoz i szacunków, których trafność podlega weryfikacji dopiero po realizacji inwestycji budowlanej. Niedopuszczalne jest wyłączenie a priori możliwości powoływania się na spowodowanie przez inwestycję na sąsiedniej nieruchomości zakłóceń o natężeniu kwalifikującym je jako przekraczające przeciętną miarę. Ocena tej miary nie może pomijać zgodnego                          z przeznaczeniem sposobu korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Oznacza to, że                   w przypadku nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne ocena musi być dokonana przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie standardów. (tak wyrok Sądu Najwyższego     z 10 stycznia 2017 r. sygn. akt V CSK 190/16).

Reasumując ciągły hałas, niezapowiedziany huk uniemożliwia normalne funkcjonowanie        mieszkańcom nieruchomości sąsiadujących z inwestycjami drogowymi, naruszając ich prawo do niezakłóconej możliwości korzystania z ich nieruchomości oraz zakłócając spoczynek nocny. Stanowi to niewątpliwie naruszenie dóbr osobistych jakim jest zdrowie rozumiane jako prawo do wypoczynku i niezakłóconej możliwości korzystania ze swej nieruchomości.

Adw. Edyta Zubrzycka