Przejdź do treści

Wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

  • przez

Jednym z częstych problemów  z którymi klienci przychodzą do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  są zaburzenia psychiczne  ich najbliższych . Osoby z zaburzeniami psychicznymi często nie chcą się leczyć  , nie zdają sobie sprawy ze swojego  stanu zdrowia , a ich stan zdrowia i zachowanie  zagraża  życiu i zdrowi  ich samych  oraz  osób najbliższych .  Rodziny mają problem  ze znalezieniem pomocy i właściwej porady .

Rodziny takich osób nie  wiedzą iż zachodzi możliwość  wystąpienia z wnioskiem  , na podstawie art.29  ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego , o umieszczenie  na niezbędny  z medycznego punktu widzenia okres z zakładzie psychiatrycznym .  Nie dysponują często  zaświadczeniami  leczenia psychiatrycznego  , bowiem  osoba chora nie pójdzie do lekarza  , nie chce się leczyć , bo jej zdaniem jest zdrowa. .  Sprowadzenie lekarza psychiatry do domu jest  o tyle skomplikowane  , że jeżeli  chory nie wyrazi zgody    na  rozmowę  , lekarz psychiatra nie ma żadnego środka przymusu wobec takiej osoby .

Osoby chore są  agresywne , ich dziwne zachowania nasilają się  ,  wpadają w szał  , rzucają  różnymi  przedmiotami  , wulgarnie odnoszą się do członków rodziny  .  I tu zachodzi pytanie – czy takie osoby należy zakwalifikować do osób agresywnych  i tylko agresywnych , czy można uznać je za osoby  chore psychicznie  , podpadające pod przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego .Odpowiedź na to pytanie  nie jest proste i często  przez Sąd , gdy dochodzi do sprawy sądowej  , jest źle interpretowane. Czy założenie niebieskiej karty jest wystarczającym dowodem   na złożenie  wniosku do sądu  o przyjęcie  do szpitala  psychiatrycznego bez zgody osoby chorej  ,  czy  sąd na wniosek  zainteresowanego skieruje chorego , odmawiającego współpracy z lekarzami   ma badania psychiatryczne , by umożliwić  postawienie prawidłowej diagnozy i zastosowanie odpowiedniego leczenia  . Zaniepokojeni bliscy  stawiają wiele pytań  , na które staramy się w pełni  udzielić odpowiedzi  i pomóc.  Osoby bliskie chorego zdają sobie sprawę iż po jednym  spotkaniu z  psychiatrą lub psychologiem  , lekarz nie  jest w stanie  postawić prawidłową diagnozę  , mimo iż zachowanie „chorego „ odbiega  od norm .  Często  dla postawienia prawidłowej diagnozy  wymagany jest czas  i kolejne spotkania . Próby nakłonienia  do leczenia  nie przynoszą rezultatu , a tymczasem żadna terapia nie będzie skuteczna dopóki nie zostanie postawiona prawidłowa diagnoza .”Chory” pozostawiony sobie  będzie pogrąża się w swoim  zachowaniu , urojeniach , złośliwościach i wulgarnych zachowaniach .  Jedyną szansą  aby pomóc rodzinie „chorego „jest postawienie prawidłowej diagnozy  , a następnie zaordynowanie  stosownego leczenia .

Skierowanie osoby  do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody wkracza bezpośrednio  w sferę  wysoko chronionych  dóbr osobistych , stąd przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  , jako przepisy szczególne , powinny być interpretowane ściśle , a naczelną zasadą jaką kieruje się sąd przy wydawaniu orzeczenia ,  jest wymóg celowości  orzeczenia z punktu widzenia dobra i interesu osoby , której postępowanie dotyczy .  Zasadniczym problemem  prawnym  wymagającym rozstrzygnięcia  jest zagadnienie , czy przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego  bez jego zgody , na podstawie art.23  ust.1 u.o.z.p. jest tożsame z ustaleniem że  stwierdzono  u niej określony stan  psychiczny . Aby mógł być zastosowany art.23 ust.1  osoba przyjmowana  musi być osobą chorą psychicznie  , a  jej dotychczasowe  zachowanie  musi wskazywać  na to  , że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio  własnemu życiu  lub zdrowiu  lub zdrowiu  i życiu innych osób. Zdarza się  często iż krótkotrwała obserwacja , a nawet  krótki pobyt w szpitalu powoduje iż  może być  niemożliwe kategoryczne  stwierdzenie  , jaki charakter  noszą  zaburzenia psychiczne zaobserwowane u pacjenta i dopiero dalsza obserwacja  umożliwi  ich prawidłowe  stwierdzenie .

Samo występowanie  uciążliwych , a nawet wręcz  nieadekwatnymi  do sytuacji zachowań danej osoby , świadczących o jej chorobie psychicznej , nie są wystarczającą podstawą  do umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Ten trudny problem   staramy  się klientowi wytłumaczyć  i znaleźć właściwą drogę  postępowania .

                                                                              Anna Kozłowska-Wentlandt

                                                                                       Radca prawny