Przejdź do treści

Bez kategorii

Prawo pierwokupu

  • przez

Prawo pierwokupu jest to zastrzeżenie pierwszeństwa do zakupu określonej rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała tę rzecz innej osobie. Oczywiście sprzedający może sprzedać oznaczoną rzecz innej… Czytaj dalej »Prawo pierwokupu

Naruszenia dóbr osobistych jakim jest zdrowie rozumiane jako prawo do wypoczynku i niezakłóconej możliwości korzystania ze swej nieruchomości. 

  • przez

Zamieszkiwanie w niedalekiej odległości od miejsca, w którym trwa budowa drogi krajowej, ekspresowej, autostrady, gdzie pracuje ciężki sprzęt jest dla osób mieszkających w pobliży uciążliwe… Czytaj dalej »Naruszenia dóbr osobistych jakim jest zdrowie rozumiane jako prawo do wypoczynku i niezakłóconej możliwości korzystania ze swej nieruchomości. 

Testament

  • przez

Jedne z najczęstszych spraw jakie dotyczą porad udzielanych podczas dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dotyczą kwestii dziedziczenia. Zauważalna jest jednak zmiana uwidaczniająca się w pytaniach dotyczących… Czytaj dalej »Testament

Problematyka świadczenia pielęgnacyjnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn.: K 38/13

  • przez

Problematyka świadczenia pielęgnacyjnego uregulowana została w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie przysługujące w związku z rezygnacją z tytułu zatrudnienia lub niepodejmowaniem zatrudnienia w… Czytaj dalej »Problematyka świadczenia pielęgnacyjnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn.: K 38/13

ALIMENTY

  • przez

Często podczas dyżurów NPP pojawiają się tematy związane z utrzymaniem dzieci, alimentamioraz ich egzekucją. Zdarzają się również pytania od osób, które znalazły już informacje na… Czytaj dalej »ALIMENTY

Jakie czynności może podjąć przyszły spadkobierca po wynajęciu mieszkania zmarłego spadkodawcy przez osobę niebędącą spadkobiercą

  • przez

Do Punktu NPP zgłosiła się Klientka, z problemem prawnym dotyczącym kwestii wynajmowania mieszkania po zmarłym spadkodawcy. Spadkobiercami oprócz Klientki były jeszcze dwie inne osoby. Natomiast,… Czytaj dalej »Jakie czynności może podjąć przyszły spadkobierca po wynajęciu mieszkania zmarłego spadkodawcy przez osobę niebędącą spadkobiercą

Nieobecność w pracy wywołana chorobą jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

  • przez

Absencje chorobowe pracownika powodują dla pracodawcy liczne problemy natury organizacyjnej, zmuszając go do zmiany rozkładów czasu pracy, planów urlopów, jak również zatrudniania nowych pracowników lub… Czytaj dalej »Nieobecność w pracy wywołana chorobą jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Prawo pierwokupu

  • przez

Prawo pierwokupu jest to zastrzeżenie pierwszeństwa do zakupu określonej rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała tę rzecz innej osobie. Oczywiście sprzedający może sprzedać oznaczoną rzecz innej… Czytaj dalej »Prawo pierwokupu

TESTAMENT

  • przez

Jeżeli testament został sporządzony z zachowaniem wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo spadkowe (np. nie naruszono przepisów dotyczących jego formy i zawiera rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy),… Czytaj dalej »TESTAMENT

Prawo do zachowku

  • przez

Spadkodawca uprawniony jest do swobodnego dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu instytucji zachowku do prawa spadkowego,… Czytaj dalej »Prawo do zachowku